• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

طرح توجیهی ساخت هتل 5 ستاره


طرح توجیهی احداث هتل فهرست مطالب مقدمه ………………………….. ۱ بررسی اقتصادی ……………………. ۳ چکیده طرح ……………………….. ۴ مشخصات فنی هتل …………………… ۵ برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری …….. ۶ برآورد هزینه ساختمان و زمین ……….. ۶ برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی ۶ هزینه های قبل از بهره برداری ………. ۸ برآورد