• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

خدمات بازاریابی و فروش


پاورپوینت مدیریت و بازاریابی خدمات اصول مدیریت و بازاریابی خدمات بازاریابی خدمات بازاریابی مبتنی بر رابطه و ارزش است. در واقع در این نوع بازاریابی چیزی را به مشتری ارائه می‌دهیم که بیشتر یک ارزش است. مدیریت و بازاریابی خدمات ارزش خدمت عبادت به جز خدمت خلق نیست. معنی واقعی زندگی، خدمت کردن به دیگران