مقاله مدیریت انگیزه

مقاله مدیریت انگیزه

مقاله مدیریت انگیزه شاید بتوان گفت که سر چشمه و منشا اکثر رفتارهای ما انسان‌ها انگیزه و مدیریت انگیزه است. در واقع اگر دقت کرده باشید، در پس انجام هر کاری انگیزه‌ای نهفته است.

مدیریت انگیزه

یک مدیر به منظور درک آنچه موجب ایجاد انگیزش در دیگران می شود باید بسیار کوشا و جدی باشد. ‏تا بتواند تعامل مناسبی بین نیازهای:‏
‏- درونی ‏
‏- اهداف شخصی ‏
‏- اهداف سازمانی
برقرار نماید.‏

انگیزه بعنوان یک حالت درونی فکر و جسم – آرزوها و خواسته ها ، نیازها ومشوق ها که افراد را منفعل ‏نموده و وادار به عکس العمل می نماید توصیف شده است
ویلیام جیمز در تحقیقی در باره انگیزش به این نتیجه دست یافت که کارکنان ساعتی ، تقریبا با میزان ‏کاری در حدود ۲۰ الی ۳۰ در صد توانایی خود می توانستند شغل خود را حفظ کنند واخراج نشوند. ‏این تحقیق همچنان نشان داد که اگر کار کنان انگیزش بیشتری داشته باشند تقریبا ۸۰ الی۹۰ درصد ‏توانایی خود کار می کنند.‏

توجه و اهمیت به انکیزه (محرکهای درونی افراد) و انگیزش (محرکهای بیرونی افراد) تاثیری شگفت آوری ‏در نشاط عمومی وافزایش تولید دارد .‏

‏ ‏مدیریت انگیزه چیست

هدف سمینار

آشنایی مدیران با عوامل انگیزش بمنظور بکار گیری آن درسازمان مربوطه جهت تاسیس نشاط و رضایت ‏نیروی کار و به فعلیت در آوردن حداکثر توانمندی های آنان

کلید واژگان
‏ نیاز – انگیزه – انگیزش – خوشایند – نا خوشایند – خوشوقت – خوشبخت – رضایت – ‏احساس – احسان – عشق – محبت – نفرت

  1. انگیزه : محرکهای درونی که بر اساس نیازهای فیزیولوژیک می باشد. ‏
  2. انگیزش :محرکهای برونی که به واسطه انگیزش می توان نیازهای جدید در انسان ها تا سیس ‏نمود و یا نیازهای سابق را تغییر داد.

عوامل مؤثر در نحوه ایجاد ارتباط

  1. چگونگی ارسال پیام ، چگونگی دریافت پیام را معین می کند۰یعنی از هردست که بدهی از همان ‏دست می گیری.
  2. آنچه اهمیت دارد، دریافت پیام است نه ارسال آن ، یعنی شناخت طرف مفابل بسیار مهم است.
  3. چگونگی آغاز پیام ، اغلب حاصل آنرا معین می کند ۰ یعنی رفتار مثبت باعث ایجاد حسن نیت ‏می شود.
  4. ارتباط به منزله خیابان دو طرفه است – هر دو طرف باید با هم ارتباط داشته باشند.
  5. ارتباط یک بازی است ، اگر بیسکویت شکسته به بچه بدهید برای او بزرگترین درد است.

مقاله مدیریت انگیزه

مدیریت انگیزش در سازمان

سرفصل ها و عناوین در مدیریت انگیزه ( کاربردی و مفهومی):‏
‏۱- ایجاد فضای رضایت ‏
‏۲- اهمیت دادن به نیروی کار
‏۳- توجه به اوقات خوب ‏
‏۴- ایجاد جو اطمینان ‏
‏۵- ایجاد جو اعتماد ‏
‏۶- دادن اطلاعات کافی ‏
‏۷- ایجاد شرایط کشف توانائیها وقابلیتها
‏۸- توجه به معنویات
‏۹- داشتن ارتباط صحیح ومنطقی
‏۱۰- توجه به نیازها
‏۱۱- تشخیص به ارزش نیروی کار
‏۱۲- راه یابی به قلب کارکنان
‏۱۳- راحتی در ابراز عقاید
‏۱۴- داشتن رفتار انسانی
‏۱۵- کمک به انسانها تا همانی شوند که می توانند بشوند
‏۱۶- تامین ملزومات
و………….

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 500,000 ریال

تعداد صفحات: 31

فرمت فایل: ورد آفیس WORD